In Controle

Voortgezet- en beroepsonderwijs

IN CONTROLE verzorgt, naast de projectdag L.E.F. ook preventieve (weerbaarheids)trainingen voor het voortgezet- en beroepsonderwijs. Deze leeftijdsgroep is onderhevig aan veel veranderingen en niet iedereen weet hier op een adequate wijze mee om te gaan! Deze veranderingen vinden vooral plaats op het biologische, cognitieve, sociale en emotionele vlak. "Ik heb het al moeilijk genoeg met mezelf en nu verwachten mijn familie, school en mijn omgeving ook nog van alles van me!"                              Voor ons als (weerbaarheids)docenten is dit de "ideale" periode om jongeren te confronteren met hun gedrag en (zelf waargenomen) competenties aan de orde te stellen.   Centraal in de trainingen staan de "4 C's":                                               !!Wij dagen je uit, jij reageert vanuit controle!! Vanuit de principes: bewustzijn, grenzen, fysieke en mentale zelfvertrouwen laten we de deelnemers (door succeservaring) ervaren wat hun competenties zijn en waar eventueel de "valkuilen" liggen. A.d.h.v. scenarioplay proberen we de "werkelijkheid" zo dicht mogelijk te benaderen. De cursus kan, indien gewenst, worden afgesloten met de zgn. "Bulletman".                                  IN CONTROLE vindt, voor het welslagen van deze cursussen, het van essentieel belang dat, bv. mentoren, IB'ers, vertrouwenspersonen aanwezig zijn bij de trainingen. In eerste instantie vanuit observatie en in tweede instantie vanuit participatie. Voor aanvang van de cursus kunt u van ons een gedegen intakegesprek, mentorentraining, evaluatiegesprek en eventueel follow-up verwachten. Klik hier voor meer info of voor het maken van een afspraak met IN CONTROLE.