In Controle

Docenten

          Johan Schrikkema 

Algemeen manager en hoofd opleidingen van In Controle. In 1979 afgestudeerd aan het C.I.O.S. Heerenveen met als specialisatie Judo. Vanuit zijn jarenlange ervaring als freelance weerbaarheidsdocent (basis-, voortgezet onderwijs en volwassenen) gestart met het bedrijf In Controle. Ontwikkelaar van de projectdag L.E.F. en het AntiPestProgramma "Wat is jouw R.O.L.?".Janneke de Vries

Janneke heeft een toneelopleiding gevolgd en geeft, naast weerbaarheidstrainingen, ook toneellessen. Ooit is zij begonnen als docent van het Marietje Kesselsproject en later als docent WIBO (weerbaarheid in het basisonderwijs). Evenals Johan heeft Janneke de opleiding tot docent WIVO (weerbaarheid in het voortgezet onderwijs) gevolgd en is ook hierin werkzaam. Tevens heeft zij gewerkt voor Bureau Jeugdzorg Drenthe, waar ze onder andere trainingen verzorgde, voor volwassenen, die specifiek gericht waren op huiselijk geweld en kindermishandeling. Janneke is mede-ontwikkelaar en docent van de training L.E.F.


     Tineke Rijkse

Tineke heeft de PABO gedaan en daarna onderwijskunde gestudeerd in Groningen. Naast haar werk als Productmanager Trainingen voor een adviesbureau heeft ze de opleiding tot weerbaarheidsdocent gedaan en geeft al jaren, met veel plezier en enthausiasme, weebaarheidstrainingen in het basisonderwijs. Vanuit deze passie en omdat ze graag een, onderscheidende, bijdrage wil leveren aan de sociale zelfstandigheid van kinderen heeft ze samen met Johan het AntiPestProgramma "Wat is jouw R.O.L." ontwikkeld.