In Controle

L.E.F.

           

                                                 !!!!!!!! L.E.F. !!!!!!!!
                                                

L.E.F. staat voor Living Empowerment Force en is een beproefde weerbaarheidtraining gebaseerd op de zgn. ABC-methode (Awereness, Boundries, Combat) en 
CHALLENGE DAY, een anti-pestprogramma uit Amerika die door ons vertaalt is naar de Nederlandse samenleving.

Neem eens een kijkje in de kantine van een willekeurig opleidingsinstituut en je zult zien
dat "gelijkgezinden" bij elkaar zitten. "De sporters, de populaire meiden, de Nerds, de
wannabees, etc." zoeken elkaar op. Op zich best wel logisch en is dan ook van alle tijden,
echter groepjesvorming kan ook leiden tot:

- gebrek aan respect/acceptatie                                                                                      
- pestgedrag
- vooroordelen
- uitsluiting                                                                                                                            

De gevolgen hiervan zijn soms best "heftig" te noemen, hierbij kun je denken
aan:                                                                                      

- depressies
- zelfmoordneigingen/-pogingen
- eenzaamheid
- racisme

L.E.F. heeft als doel muren en barrieres te "doorbreken", waarbij acceptatie
en respect de sleutelwoorden zijn.
 

Met L.E.F.  werken we vanuit een veilig leerklimaat en a.d.h.v. de volgende
principes aan het vergroten van acceptatie en respect:

- we laten vaak maar 10% van onze gevoelens aan de buitenwereld zien.
  (vergelijk dit maar met een ijsberg)                                             
- we worden dan ook op deze 10% beoordeeld en krijgen we, op basis hiervan, een
  "etiket" opgeplakt.
- er wordt door de buitenwereld van alles van je verwacht: "Mannen huilen niet, wees
  stoer, je bent toch geen "mietje",etc., als vrouw moet je er goed uitzien, hoe zit m'n haar,
  hoe zit ik, heb ik wel de juiste kleren aan, etc."
- vooroordelen zijn over het algemeen niet terecht.
                                                                                                                                                                               
                                          
                                                                            

De opbouw van de projectdag L.E.F. ziet er globaal als volgt uit:

's Morgens worden er verschillende weerbaarheidsoefeningen aangeboden.Het accent ligt 
hierbij voornamelijk op: bewustzijn, zowel van jezelf als je omgeving, grenzen aangeven en
herkennen, lichaamstaal, sterk staan, gronden, centreren en combat (fysieke zelfverdediging).    
                         
                       

De middag staat in het teken van respect en acceptatie, met centrale oefening:
 "!!OVER DE LIJN!!" 
Tijdens deze oefening wordt er aan de deelnemers verschillende vragen gesteld. Wanneer
de vraag op jou van toepassing is: "Stap dan over de streep".
Het doel van deze oefening is dat de deelnemers van elkaar dingen zien die ze nog niet wisten
of zelfs enorme verbazing oproepen.
Bij deze oefening gaat het er vaak zeer emotioneel aan toe, wat leidt tot meer respect/acceptatie
en steun aan elkaar bieden.
Tevens gaan de deelnemers in groepjes uiteen en vertellen iets uit hun persoonlijk leven, met
als beginzin: "Als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat........."
 
N.B. Als voorwaarde stellen wij dat voldoende begeleiders aanwezig zijn
(bv. mentoren, leerkrachten, IB'ers of vertrouwenspersonen van de opdrachtgever) Tevens
wordt er na enige tijd een follow-up gepland, waarbij we kijken wat de resultaten zijn geweest.

Voor wie is L.E.F. ontwikkeld?

Deze projectdag kan, in principe, voor alle leeftijden worden ingezet
(uiteraard met de nodige aanpassingen).
Met name groepen waar pestgedrag, buitensluiting, groepjesvorming plaats vinden of negatief op
elkaar gereageerd wordt vanuit vooroordelen.
Maar ook voor groepen waarbij men elkaar nog moet leren kennen, hiebij kunt u bv. denken aan:
introductieweken, werkweken aan het begin van het schooljaar.

Neem gerust, vrijblijvend, contact met ons op om te bekijken wat L.E.F. voor uw school
of instelling kan betekenen.
Klik hier