In Controle

Basisonderwijs

           AntiPestProgramma

     "Wat is jouw R.O.L.?"


Het antipestprogramma voor de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs!

R.O.L. staat voor Respect Omgang Leefstijl.

                        


"Iedereen is een schakel in de ketting en heeft zijn/ haar rol"


                                          


In de cursus gaat het o.a. over de vragen: "Wie ben jij"? "Wat is jouw rol in de groep"? "Heb jij een rolmodel of ben jij misschien een rolmodel"? Durf jij voor jezelf op te komen, maar ook voor anderen"? "Wordt jij gepest of ken je iemand die gepest wordt"? "Wat kunnen we er samen doen"


Waarom deze cursus?

Op veel scholen, buurten, sportverenigingen, etc. worden regelmatig problemen ervaren m.b.t. gedrag, omgang en respect. Dit kan variëren van verbaal tot fysiek geweld. Dit gaat ten koste van de sfeer en leefbaarheid in de diverse leefcontexten en is in beginsel een "goede"voedingsbodem voor pestgedrag.

Het doel van de cursus "Wat is jouw R.O.L.?" is om kinderen, groepsleerkrachten en ouders bewust te maken van eigen en andermans gedrag en de "rol" die men hier zelf in kan spelen.

                            

De methodiek is gebaseerd op 7 lesuren.

Bestaande uit:

- Les 1: 1 uur, uitwerking en verdieping respectopdracht. In deze les wordt de   
              respectopdracht behandeld die door de leerlingen is gemaakt

              "Wat gaat er goed in onze groep en wat zou er nog beter kunnen"?

- Les 2: 2 uur, bevestiging van de respectopdracht door het zetten van een
             "handtekening" door de groep.
              - Stevig staan (gronden, centreren, focussen)
              - Grenzen aangeven en herkennen
              - Lichaamstaal
              -
Wat is pesten en wat is plagen?
              - Cyberpesten? Wat is dat? En wat kun je er aan doen?
- Les 3: 2uur,  in deze les gaan we de leerlingen uit hun "comfortzone" halen,    
             m.a.w." Laat zien wie je bent,ook jij mag er zijn."

  Door werkvormen, zoals bv. "Kies je kleur" en scenarioplay  werken we naar:
              - Wat voelt iemand die gepest wordt?
              - Wat moet iemand doen die gepest wordt?
              - Wat doe jij als je weet dat iemand gepest wordt?
              - Hoe is de sfeer in de groep als er gepest wordt?
- Les 4: 2uur,  Weet je wat jou rol is in de groep?
            Werkvormen:  - Hoedjesopdracht!  


                                    
- "Wat vind ik leuk aan jou"? Complimentenopdracht.

Afsluiting:      -"Is er iets veranderd in de groep"
                        -"Is er iets veranderd bij mij"?
                        -"Waar moeten we als groep nog aan werken"?
                        -"Welke rol kan de meester of juf hierin spelen"?
                             


Kosten van de cursus: € 1500,-

De cursus wordt gegeven door 2 ervaren weerbaarheid-/sociale vaardigheidsdocenten (man/vrouw)
Inclusief: Intake groepsleerkracht, ouderinformatieavond, 7 lesuren, evaluatie directie/groepsleerkracht en reiskosten.

Workshop, pilot of teamtraining voor "Wat is jouw R.O.L."?

Maak vrijblijvend een afspraak: info@incontrole.nl