In Controle

Volwassenen

IN CONTROLE verzorgt, zowel op aanvraag als op eigen initiatief, trainingen voor volwassenen. Ook kunnen wij oudertrainingen verzorgen, waarin sociale zelfredzaamheid
m.b.t. de opvoeding centraal staat.

  

Vanuit de basiscompetenties van sociale vaardigheden in het algemeen wordt er veel gewerkt met scenarioplay. In de trainingen proberen we zo dicht mogelijk de `werkelijkheid` te benaderen, waarbij de veiligheid scherp in het oog wordt gehouden.. Het accent ligt voornamelijk op conflicthantering.                                                                 Aan het einde van de cursus verwachten we van de cursisten dat men stressvolle/bedreigende situaties, vanuit hun gevoel en onder controle, kunnen oplossen. De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen zijn: Bewustzijn - Grenzen - (fysieke/mentale) 
zelfverdediging.


   

Wilt u graag meer informatie over de trainingen voor volwassenen:
klik hier